Industrialisering


Industrialisering

Vi var ett utvecklingsteam som tog över ansvaret från Exteriör avdelningen på AB Volvo.

Projektet innebar att vi drev projektet Nedre Front ”Sturdy” fram till produktionsstart.

Ett uppdrag gjort på fastpris och som genomfördes i Netgroup-satellit.