Från koncept till produktion


Från koncept till produktion

Utvecklingsteam Volvo Trucks FH/FM.

Konstruktion av dörrpanel och instrumentpanel.

Vi var tillsammans med Volvo och underleverantörer ansvariga för utvecklingen av IP och DP.